Akt o jednolitym rynku - The Single Market Act

W Akcie tym przedłożonym przez Komisję Europejską w kwietniu 2011 r. zawartych zostało dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. W październiku 2012 r. Komisja stworzyła drugi zestaw działań (Akt o jednolitym rynku II) mający służyć wparciu rozwoju jednolitego rynku i uwolnieniu jego niewykorzystanego potencjału jako siły napędowej wzrostu.

Punkt 2.3. Aktu - Wspieranie gospodarki cyfrowej w całej Europie, skupia się na elementach cyfryzacji.

Podstawowe działanie 10 natomiast dotyczy wprowadzenia fakturowania elektronicznego jako standardowego trybu fakturowania przy zamówieniach publicznych.

Więcej na ten temat znajdą Państwo pod adresem: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_pl.htm

Komisja Europejska stworzyła również Wielostronne Europejskie Form Elektronicznego Fakturowania: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm gdzie znajduje się wiele informacji dotyczących zarówno samych e-faktur, jak i prac oraz inicjatyw związanych z tym tematem.

Roadmap dla elektronicznego Fakturowania

Komisja Europejska opublikowała plan dla stosowania faktur elektronicznych przy zamówieniach publicznych w krajach należących do Unii Europejskiej.

Dokument mogą Państwo ściągnąć .

PEPPOL

Europejski projekt elektronizacji zakupów publicznych to jeden z głównych tematów  w wielu europejskich krajach. W Finlandii działa już od wielu lat, Norwegia w zeszłym roku wprowadziła projekt w życie.

 

Ciekawe informacje praktyczne i teoretyczne znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.peppol.eu

Gospodarz

Organizatorzy


Główny Partner Medialny

Partner Merytoryczny

Patron honorowy

Partnerzy:

Copyright by itella 2013