O FORUM

Idea e-Procurement Forum i zorganizowania panelu dotyczącego „Elektronizacji zamówień publicznych – doświadczenie Finlandii, przyszłość Polski i Europy” zrodziła się w maju 2012 podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych organizowanego przez E+H, ACCA oraz Forbes, którego partnerem była firma Itella Information. 

Podczas Kongresu e-faktury były jednym z najbardziej gorących tematów. Okazało się, że głównym hamulcem w ich stosowaniu jest niejasne prawo. Firmy boją się, że w przypadku spraw sądowych, kontroli skarbowych etc., e-faktury nie będą uznane za dowód. Polskie prawo nie nadąża za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością.  

Jeszcze do niedawna korespondencja elektroniczna typu e-mail nie była dowodem w sądzie. Jednak dzięki upowszechnieniu tej formy komunikacji sądy w końcu uznały ją za pełnoprawny dowód w sprawie.

W kuluarach rozpoczęto rozmowy o tym, że warto skorzystać z dobrych wzorców, nie trzeba wywarzać otwartych drzwi, rozwiązania istnieją, funkcjonują i są już sprawdzone.

Stąd powstał pomysł zorganizowania oddzielnej debaty dla kadry zarządzającej i CFO dot. elektronizacji w biznesie i sektorze publicznym.

Z uwagi na ogromne doświadczenie w tym obszarze Finlandii, jednego z leaderów w cyfryzacji w Europie, fińska spółka skarbu państwa Itella Information wraz z Ambasadą Finlandii w Polsce oraz Polsko-Skandynawską Izbą Handlową zaproponowały wymianę doświadczeń między krajami. Do współpracy zaprosiły partnera merytorycznego w postaci Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w celu zainicjowania dyskusji merytorycznej dotyczącej szeroko pojętej elektronizacji w biznesie i sektorze publicznym, począwszy od e-fakturowania, aż do pełnego procesu elektronicznych zamówień publicznych. Wynikiem porozumienia stron powstał projekt e-Procurement Forum.

 

Gospodarz

Organizatorzy


Główny Partner Medialny

Partner Merytoryczny

Patron honorowy

Partnerzy:

Copyright by itella 2013